Entertax Ltd - Biuro Rachunkowe w UK

Cennik

Poniżej przedstawiamy cennik usług biura rachunkowego Entertax

Konsultacje w sprawach księgowych

(telefoniczne, mailowe lub w formie spotkania)

£ 20.00 / 30 min.
Self-employed
Cena

Wystąpienie o nadanie NIN - umówienie spotkania w Jobcentre Plus

£ 30.00

Rejestracja self-employment

£ 30.00
Zamknięcie self-employment£ 30.00

Zgłoszenie zmiany adresu / nazwiska do HMRC (osoby Self-employed)

Zgłoszenie zmiany adresu / nazwiska do: Tax Credit, Child Benefit

£15 - £20 (SA, NICO)

£30 (TC), £30 (CHB)

Wystąpienie o dokument A1 £ 50.00
Rozliczenie self-employment
Cena

0 transakcji przychodowych / kosztowych

Przychód £0.00

£ 45.00

do 60 transakcji Przychód £1 - £8,000

£ 80.00

do 100 transakcjiPrzychód  £9,000 - £15,000

£ 100.00

do 140 transakcji Przychód  £16,000 - £20,000

£ 120.00

do 180 transakcji Przychód  £21,000 - £25,000

£ 140.00

do 220 transakcji Przychód £26,000 - £30,000£  160.00
do 260 transakcjiPrzychód  £31,000 - £40,000

od £ 180.00

Każde dodatkowe 40 transakcji podwyższa cenę rozliczenia o £20.00

Rozliczenie Partnership

Cena uzależniona od  ilości transakcji

(jak powyżej)

Przedziały cenowe

jak powyżej

Anulowanie kar urzędowych za niewysłanie rozliczeń podatkowych

(Late Filing Penalty)

od £ 50.00
Odesłanie dokumentów pocztą (zawsze za potwierdzeniem odbioru)£10.00

W ramach każdego rozliczenia podatkowego działalności Self-employment Klient otrzymuje profesjonalnie przygotowany Rachunek Zysków i Strat (Profit and Loss Account) - zestawienie prezentujące przychód i koszty w rozbiciu na poszczególne kategorie (materiały, narzędzia, podróże biznesowe, tel., użycie domu jako biura, amortyzację, itp.). Profit and Loss Account stanowi ważną dokumentację księgową i jego przedstawienie jest wymagane przez urzędy przy okazji różnych formalności (zwłaszcza od osób otrzymujących benefity). Przygotowanie tego rodzaju kalkulacji wiąże się przeważnie z dodatkowym kosztem rzędu £50-£80. Nasze biuro księgowe dołącza Profit and Loss Account bezpłatnie do każdego rozliczenia podatkowego osoby Self-employed. 

Jeśli w ramach rozliczenia podatkowego ujmowany jest również dochód z pracy jako pracownik, koszt przygotowania rozliczenia wzrasta o £5.00 za każdy dokument P45/P60. Przykładowo Klient, który w trakcie rozliczanego roku podatkowego osiągnął £7000.00 przychodu z self-employment i dodatkowo pracował dla 1 pracodawcy, od którego otrzymał dokument P60, za przygotowanie rozliczenia zapłaci £80.00 + £5.00 = £85.00.

Obsługa Spółek LTD
Cena

Rejestracja Spółki LTD

(Rejestracja w Companies House + Corporation Tax, cena obejmuje opłatę £12 dla Companies House)

£ 60.00

Rejestracja jako Pracodawca / CIS Contractor£ 40.00
Rejestracja jako CIS Subcontractor£ 30.00

Obsługa listy płac Spółki LTD

(raporty płacowe FPS, EPS, miesięczne payslipy, P45, P60)

od £ 35.00 / miesiąc

Roczne rozliczenie Spółki LTD

(Confirmation Statement, Accounts for Companies House, Company Tax Return)

od £ 360.00
Roczne rozliczenie podatkowe dyrektora Spółki (Tax Return)£ 60.00

Zmiana nazwy Spółki (wraz z opłatą urzędową £8)

£ 38.00

Dodanie/usunięcie dyrektora (£30)

Dodanie/usunięcie udziałowcy (£30)

Zmiana adresu Spółki w Companies House + Corporation Tax (£30)

Zmiana adresu Spółki w departamencie VAT (£30) / PAYE (£30)

po £ 30.00

Zamknięcie Spółki LTD (w Companies House wraz z opłatą urzędową £10.00)

(Wyrejestrowanie z VAT, zamknięcie PAYE są usługami dodatkowo płatnymi)

£ 60.00
Dzierżawa adresu biura jako adresu rejestrowego Spółki LTD + adresu korespondencyjnego Dyrektora£ 150.00 / rok
Rozliczenia VAT
Cena
Rejestracja jako płatnik VAT (+ 30 min. konsultacji w zakresie VAT)£ 50.00
Kwartalne rozliczenie VATod £ 60.00 / kwartał
Zamknięcie VAT£ 30.00
Zwrot podatku UK
Cena

Aplikowanie o zwrot nadpłaconego podatku na podstawie P60/P45

(obejmuje 1 tel. do urzędu z zapytaniem o postęp - w przypadku opóźnień)

£ 45.00

Benefity
Cena
Konsultacje w zakresie benefitów£ 15.00 / 30 min.

Tax Credits - wypełnienie Annual Declaration (wymagane co roku do 31 lipca)

£ 30.00

Universal Credit - wypełnienie aplikacji online

(single claim £80, joint claim £100)

£ 80.00 - £ 100.00

Child Benefit

£ 50.00

Maternity Allowance (macierzyńskie)

£ 60.00

Sure Start Maternity grant (becikowe)

£ 50.00

Housing Benefit

od £ 80.00

Korespondencja z urzędem / Apelacje (HMRC, Council)

£ 30.00 - £ 50.00

Rozliczenia CIS
Cena

Rejestracja jako Subcontractor CIS / Contractor CIS

£ 30.00 / £ 40.00

Weryfikacja Subcontractora

£ 15.00

Wysłanie do HMRC miesięcznego rozliczenia CIS Monthly Return

+ CIS Payment and Deduction Statements dla Subcontractorów

od £ 30.00

Inne usugi
Cena

Wystąpienie do urzędu o zestawienia posiadanych lat składkowych

(Do otrzymania angielskiej emerytury wymagane jest posiadanie 10 lat)

£ 40.00

Aplikowanie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC)

£ 30.00 - dla 1 osoby

£ 40.00 - dla 2-3 osób

Wystąpienie o dokument S1

£ 40.00
Wystąpienie o dokument S2 (poród w Polsce)£ 40.00
Wystawienie referencji potwierdzających wysokość dochodu£ 30.00

 

Autor: Malgorzata Czuper