Entertax Ltd - Biuro Rachunkowe w UK

Rozliczenia CIS (Construction Industry Scheme)

Jeśli pracujesz w branży budowlanej jako Contractor (Wykonawca) lub Subcontractor (Podwykonawca) powinieneś dokonać rejestracji w systemie CIS i rozliczać się zgodnie z wymaganiami tego systemu. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób prowadzących biznes w formie self-employment, jak również innych podmiotów gospodarczych (Partnership, spółki LTD).

Sposób rejestracji jak również Twoje obowiązki, zależą od tego czy występujesz w roli Contractora, czy też Subcontractora (możesz być jednym i drugim jednocześnie).

Obowiązki Subcontractora w ramach CIS
  • Rejestracja w systemie CIS jako Subcontractor.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, HMRC ustali wyższą stawkę podatku potrącanego przez Contractora z Twego wynagrodzenia (30% zamiast stawiki standardowej wynoszącej 20%).

Obowiązki Contractora w ramach CIS:
  • Rejestracja w systemie CIS jako Contractor.
  • Sprawdzanie statusu współpracujących Subcontractorów w HMRC (tzw. weryfikacja).
  • Dokonywanie płatności Subcontractorom po uprzednim potrąceniu podatku.
  • Odprowadzenie potrąconego podatku do HMRC.
  • Wydawanie Subcontractorom dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia i kwotę odprowadzonego podatku (tzw. Statementy CIS).
  • Wysyłanie do HMRC miesięcznych zestawień zrealizowanych płatności.
  • Przechowywanie dokumentów dotyczących rozliczeń w ramach CIS.

Pracując jako Contractor w branży budowlanej jesteś odpowiedzialny za realizowanie płatność zgodnie z wymaganiami systemu CIS, jak również dopełnienie związanych z tym formalności względem HMRC oraz względem współpracujących Subcontractorów. W przypadku zaniechania wymienionych powyżej obowiązków Contractora, jak również niedotrzymania wymaganych terminów grożą Ci kary nakładane przez HMRC.

Więcej informacji na temat rozliczeń w ramach systemu CIS, jak również oferta naszych usług w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładkach znajdujących się w pasku bocznym.

Autor: Malgorzata Czuper