Entertax Ltd - Biuro Rachunkowe w UK

Self-employed

Prowadzenie działalności jako osoba self-employed (samozatrudniona) w praktyce oznacza pracę na własny rachunek i ponoszenie odpowiedzialności za finanse swojego biznesu. Formalności związane z rejestracją jako self-employed oraz wymagane rozliczenia finansowe nie są jednak skomplikowane, co sprawia, iż jest to najpopularniejsza forma prowadzenia małych biznesów u UK.

Rejestracja jako self-employed

Jeśli zamierzasz pracować na zasadzie self-employed (lub jako pracownik) w pierwszej kolejności musisz uzyskać NIN (National Insurance Number). Jest to osobisty (przypisany wyłącznie do Ciebie) numer ubezpieczenia społecznego, który umożliwia rejestrację w systemie podatkowym i socjalnym.
W drugiej kolejności należy dokonać rejestracji jako self-employed w systemie Self Assessment, w celu poinformowania HMRC o rozpoczętej działalności biznesowej i uzyskania numeru UTR (Unique Taxpayer Reference).
Dodatkowo jeśli pracujesz w branży budowlanej jako Contractor (wykonawca), czy też Subcontractor (podwykonawca) powinieneś zarejestrować się w systemie CIS (Construction Industry Scheme) i rozliczać się zgodnie z jego zasadami.

Opłacanie ubezpieczenia Class 2 NICs (National Insurance Contibutions)

Wraz z rozpoczęciem działalności self-employment jesteś również zobowiązany do zapisania się w systemie NICs w celu opłacania ubezpieczenia społecznego Class 2 NICs. Składki wynoszą £2.75/tydz. (2014/15) i mogą być płacone w okresach półrocznych lub miesięcznych. Opłacanie ubezpieczenia (National Insurance) daje prawo do brytyjskiej emerytury i wybranych zasiłków.

Rozliczenie podatkowe osób self-employed (Tax Return)

Kolejnym z obowiązków osoby self-employed jest samodzielne rozliczanie się z podatku dochodowego oraz gromadzenie danych finansowych potwierdzających wysokość osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów wynikających z prowadzonej działalności. Po zakończeniu roku podatkowego osoba self-employed jest zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego Tax Return oraz zapłacenia podatku dochodowego (Income Tax) i składek Class 4 NICs wynikających z rozliczenia.

W pasku bocznym znajdą Państwo szczegółową ofertę naszych usług w zakresie self-employment.

<  |   Next>>

Autor: Malgorzata Czuper