Entertax Ltd - Biuro Rachunkowe w UK

Benefity UK

Benefity i zasiłki w UK stanowią system, za pomocą którego rząd brytyjski wspiera finansowo m.in.: osoby bezrobotne poszukujące pracy, osoby osiągające niskie dochody, samotne matki będące w trudnej sytuacji finansowej.

To jakie benefity możesz dostać zależy od sytuacji w jakiej się znajdujesz. Warunki, które należy spełnić aby otrzymać finansową pomoc z rządu dotyczą najczęściej: osiąganych dochodów, sytuacji  rodzinnej i zawodowej, warunków mieszkalnych.

O jakie benefity można się starać w UK
  • Working Tax Credit – benefit dla osób pracujących w UK i osiągających niskie dochody. Możesz dostać do £ 1990.00/rok.
  • Childcare element of WTC – dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem (żłobek/niania) dla osób pracujących i osiągających niskie dochody.  Możesz  dostać tygodniowo do £122.50 (1 dziecko)  lub £210 (2 i więcej dzieci).
  • Child Tax Credit – benefit dla osób z niskimi dochodami, mających dziecko/dzieci „na utrzymaniu”. Mając jedno dziecko możesz otrzymać nawet  do £3295.00/rok. Aby starać się o Child Tax Credit nie musisz pracować, a dziecko nie musi mieszkać w UK (może pozostawać w Polsce np. z Twoim współmałżonkiem).
  • Child Benefit – benefit na dziecko. Jeśli uczestniczysz w utrzymaniu dziecka (finansowo) możesz otrzymać £20.50 tygodniowo (w określonych sytuacjach nawet jeśli dziecko mieszka w Polsce).
  • Maternity Allowance – macierzynskie z Jobcentre Plus dla matek, które nie kwalifikują się do otrzymania macierzynskiego od pracodawcy lub pracują na zasadzie self-employment. Możesz otrzymywać maksymalnie £138.18/tydz. przez okres 39 tygodni.
  • Sure Start Maternity Grant – becikowe w UK wypłacane osobom o niskich dochodach (otrzymujących określone benefity). Becikowe stanowi jednorazową płatność w kwocie £500.00.
  • Jobseeker’s Allowance – zasiłek dla osób bezrobotnych (lub pracujących poniżej 16 godz. tygodniowo) aktywnie poszukujących pracy. Wysokość zasiłku to maksymalnie £72.40/tydz.
  • Housing Benefit – benefit dla osób o niskich dochodach, stanowiący pomoc finansową przeznaczoną na opłacenie czynszu za najem mieszkania/pokoju. Wysokość benefitu zależy głównie od wysokości osiąganych dochodów, liczebności rodziny, wysokości płaconego czynszu.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jakie benefity Ci przysługują, poznać zasady ich przyznawania lub poradzić się w innych kwestiach związanych z benefitami skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w Londynie - obsługujemy Klientów z całego UK.

Nasza Ksiegowa nie tylko udzieli Ci informacji jakie są warunki otrzymania danego benefitu, ale również doradzi w jaki sposób je spełnić. Proces aplikowania o benefity w większości przypadków nie ogranicza się do jednorazowego złożenia Aplikacji, ale wymaga przedstawienia określonych dokumentów, prowadzenia korespondencji z urzędami i dochowania ustalonych terminów. Również w sytuacji, gdy już otrzymujesz benefity masz obowiązek informowania właściwych urzędów o zmianach w sytuacji osobistej/finansowej mających wpływ na możliwość dalszego pobierania benefitów i ich wysokość. Niedochowanie obowiązków jakie ma osoba otrzymująca benefit może skutkować wystąpieniem nadpłaty, a tym samym koniecznością zwrotu nadpłaconych pieniędzy.

Cały proces aplikowania o benefity możemy zrealizować korespondencyjnie utrzymując telefoniczny i mailowy kontakt z Klientami. Rozwiązanie takie jest efektywne czasowo, nie wymaga osobistego stawienia się w naszym biurze ksiegowym i umożliwia nam obsługę Klientów z całej Anglii (UK).

W pasku bocznym znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat obsługiwanych przez nas benefitów oraz oferta naszych usług w tym zakresie.

Autor: Malgorzata Czuper