Rejestracja jako Subcontractor CIS

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem pracy jako podwykonawca w branży budowanej, w przeciwnym wypadku z wynagrodzenia wypłacanego przez Contractora będzie potrącana wyższa stawka podatku (30%).

Jeśli już w momencie rozpoczynania działalności self‑employment zdecydowałeś się na pracę w branży budowlanej, nasza Ksiegowa dokona zgłoszenia w systemie CIS przy okazji rejestracji Twojej działalności. Nie będzie wymagało to żadnych dodatkowych opłat  (poza samą opłatą za rejestrację jako self‑employed).

Jeśli natomiast jesteś już zarejestrowany jako osoba self‑employed  i dopiero planujesz rozpocząć pracę w branży budowlanej nie posiadając  wymaganej rejestracji w systemie CIS ‑ jej przeprowadzenie wiąże się z opłatą £30.00.

Płatności w ramach CIS

Po rozpoczęciu pracy, Contractor dla którego będziesz pracował poprosi Cię o dane (NIN, UTR), w oparciu o które dokona weryfikacji Twojego statusu w HMRC. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie zostanie Ci nadana standardowa stawka podatku wynosząca 20%. Oznacza to, iż Contractor z każdej należnej Ci kwoty wynagrodzenia będzie potrącał i odprowadzał do HMRC 20% na poczet podatku dochodowego. Statementy CIS, które będziesz otrzymywał od Contractora będą informowały Cię o wysokości płatności brutto, kwocie potrąceń i wypłaconej Ci kwocie netto. Contractor ma obowiązek wydania Statementów CIS, natomiast Twoim obowiązkiem jako Subcontractora jest ich przechowywanie jako dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętego dochodu i odprowadzonego podatku. Statementy CIS będą Ci również potrzebne do rozliczenia działalności self‑employment (przygotowania rocznego zeznania podatkowego Tax Return).

Autor: Malgorzata Czuper

»