Tax Credits

Working Tax Credit oraz Child Tax Credit

Oba benefity pod wspólną nazwą Tax Credits są w trakcie zastępowania nowym benefitem Universal Credit. Nowe aplikacje na Tax Credits nie są już przyjmowane. Osoby o niskich dochodach są obecnie wspierane finansowo w ramach Universal Credit.

Również osoby z przyznanym już Tax Credits, które go obecnie otrzymują będą z czasem "przeniesione" na Universal Credit.

Autor: Malgorzata Czuper

»