Statutory Maternity Pay (macierzynskie od pracodawcy w UK)

SMP jest to zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę. Aby go otrzymać należy spełniać warunki dotyczące długości okresu zatrudnienia oraz osiągać wynagrodzenie powyżej ustalonego pułapu.

Aby otrzymać SMP od pracodawcy musisz spełnić następujące warunki:
  • Być zatrudnioną przez pracodawcę/agencję pracy przez okres 26 tygodni (nieprzerwanie i w określonym czasie bycia w ciąży).
  • Otrzymywać średnie wynagrodzenie w kwocie brutto co najmniej £120.00 tygodniowo / £520 miesięcznie (2020/21).
  • W terminie poinformować pracodawcę o dacie, kiedy chcesz rozpocząć otrzymywanie SMP.
  • W terminie dostarczyć pracodawcy zaświadczenie medyczne (MATB1) potwierdzające termin porodu.

SMP jest wypłacane przez łączny okres 39 tygodni, a jego wysokość zależy od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia i wynosi:

  • przez pierwsze 6 tygodni  ‑ 90% Twojego średniego tygodniowego wynagrodzenia;
  • przez kolejne 33 tygodni ‑ nadal 90% Twojego średniego wynagrodzenia lub £151.20 tygodniowo ‑ przyjmowana jest niższa kwota.

Aby otrzymać SMP nie jest wymagane składanie jakiejkolwiek aplikacji, należy jednak w terminie powiadomić pracodawcę o wybranej dacie rozpoczęcia SMP oraz dostarczyć wymagane zaświadczenie potwierdzające termin porodu.

Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo w naszym Poradniku w zakładce „Macierzyńskie w UK – ważne terminy”.

Autor: Malgorzata Czuper

»