Cennik

Poniżej przedstawiamy cennik usług biura rachunkowego Entertax

Konsultacje w sprawach księgowych

(telefoniczne, mailowe lub w formie spotkania)

£30 / 30 min
Telefon do urzędu HMRC£30 ‑ £40

Self‑employed

Cena

Rejestracja self‑employment (konsultacje są odrębną usługą)

£40
Zamknięcie self‑employment£40

Zgłoszenie zmiany adresu / nazwiska do HMRC (osoby Self‑employed)

£ 20 (SA, NICO)

Rozliczenie self‑employment (obejmuje bookkeeping ‑ księgowanie transakcji)

Cena

Cena uzależniona jest od ilości transakcji przychodowych / kosztowych, które zostaną zaksięgowane w ramach rozliczenia.

Jako transakcję rozumiemy, każdą pozycję przychodową lub kosztową, którą trzeba wprowadzić do programu ‑ zaksięgować. Po stronie przychodu jest to każda faktura / płatność otrzymana od klienta. Po stronie kosztów ‑ każdy rachunek kosztowy lub wydatek księgowany na podstawie konta bankowego. Przykładowo zaksięgowanie jednej faktury za materiały to jedna transakcja, zaksięgowanie miesięcznej raty za road tax, która zeszła z konta bankowego to kolejna.

 

Przykład: Pan Janek otrzymuje płatność z firmy, dla której pracuje jako podwykonawca co tydzień ‑ ma zatem 52 transakcji przychodowych. Po stronie kosztowej ma cotygodniową travelkę (52 transakcji), comiesięczną płatność za telefon (12 transakcji) oraz dodatkowo 20 rachunków za materiały budowlane.

Łącznie: 52+52+12+20 = 136 transakcji

Pan Janek za swoje rozliczenie zapłaci zatem £180

(niezależnie od wysokości przychodu jaki osiągnął).

0 transakcji

£60

do 60 transakcji

£120

do 100 transakcji

£150

do 140 transakcji

£180

do 180 transakcji

£210

do 220 transakcji£240
do 260 transakcji

£270

do 300 transakcji£300
do 340 transakcji£330

Każde dodatkowe 40 transakcji podwyższa cenę rozliczenia o £30.00

Dodatkowe kalkulacje (np. wyliczanie potrąceń podatku CIS, amortyzacji pojazdu, odsetek od kredytu na jego zakup) lub też dodatkowe źródła dochodu (np. praca na kontrakcie P45/P60, dochody zagraniczne) dodatkowo powdyższają cenę rozliczenia.

Anulowanie kar urzędowych za niewysłanie rozliczeń podatkowych w terminie

od £70
Odesłanie dokumentów pocztą (zawsze za potwierdzeniem odbioru)od £10

W ramach każdego rozliczenia podatkowego działalności Self‑employment Klient otrzymuje profesjonalnie przygotowane Konta Księgowe (Accounts) ‑ zestawienia prezentujące: Przychód, Koszty Biznesowe w rozbiciu na poszczególne kategorie, Rachunek Zysków i Strat, Konta Środków Trwałych. Accounts stanowią ważną dokumentację księgową i ich przedstawienie jest wymagane przez urzędy przy okazji różnych formalności (zwłaszcza od osób otrzymujących benefity). Przygotowanie tego rodzaju kalkulacji wiąże się przeważnie z dodatkowym kosztem. Nasze biuro księgowe dołącza Accounts (Konta Księgowe) działalności Self‑employment bezpłatnie do każdego rozliczenia podatkowego. 

Rejestracja i rozliczenia roczne Spółek LTD

Cena

Rejestracja Spółki Ltd w Companies House oraz na Corporation Tax (HMRC)

£150

Roczne rozliczenia Spółki Ltd

(Confirmation Statement, Accounts for Companies House, Company Tax Return)

Cena nie obejmuje bookkeepingu (księgowania transakcji)

od £600

Bookkeeping (księgowanie transakcji) ‑ podmiot nie zarejestowany do VAT

 

Jako transakcję rozumiemy każdą pozycję przychodową lub kosztową, która musi
zostać wprowadzona do programu ‑ zaksięgowana. Przykładowo: zaksięgowanie
faktury za materiały to jedna transakcja, zaksięgowanie miesięcznej raty za road
tax, która zeszła z konta bankowego to też jedna transakcja. Po stronie
przychodu każda faktura sprzedażowa / (wpływ na konto) to jedna transakcja.

£35 / 40 transakcji księgowych w walucie GBP

Bookkeeping (księgowanie transakcji) ‑ podmiot zarejestowany do VAT

 

Definicja transakcji księgowej ‑ jak powyżej

£40 / 40 transakcji księgowych w walucie GBP

Roczne rozliczenie podatkowe dyrektora Spółki (Self Assessment Tax Return)

Zakładany jest dochód jedynie z wynagrodzeń (PAYE) oraz Dywidend

£90
Spółki Ltd: zmiany adresu, dyrektorów / udziałowców, zamknięcie SpółkiCena

Zgłoszenie zmiany adresu rejestrowego Spółki Ltd do:

‑ Companies House & Corporation Tax (HMRC) ‑ £20

‑ PAYE (HMRC) ‑ £20

‑ VAT (HMRC) ‑ £20

‑ Pension (NEST) ‑ £20

Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania Dyrektora / Udziałowcy (PSC) do:

‑ Companies House ‑ £20

‑ Self Assessment (HMRC) ‑ £20

£20 / zgłoszenie do danego Departamentu / Urzędu
Dodanie / usuniecie Dyrektora / Udziałowcy£30 / zgłoszenie

Zamknięcie Spółki LTD w Companies House (wraz z opłatą urzędową £10.00)

(Wyrejestrowanie z VAT, zamknięcie PAYE są usługami dodatkowo płatnymi)

£70

PAYE: Rejestracja jako pracodawca, obsługa listy płac + Pension

Cena
Rejestracja jako Pracodawca PAYE£60
Miesięczna lista płac (payslips, P45 / P60) ‑ 1 pracownik£35 / miesiąc
Miesięczna lista płac (payslips, P45 / P60) ‑ 2 pracowników£50 / miesiąc

Miesięczna lista płac (payslips, P45 / P60) ‑ 1 pracownik

+ Deklarownanie podatku CIS potrąconego z przychodów Spółki Ltd (CIS Tax Suffered)

£45 / miesiąc

Miesięczna lista płac (payslips, P45 / P60) ‑  2 pracowników

+ Deklarownanie podatku CIS potrąconego z przychodów Spółki Ltd (CIS Tax Suffered)
£60 / miesiąc
Dodanie pracownika na listę płac£20 / pracownika
Miesięczna lista płac dla dodatkowego pracownika + £15 / miesiąc / pracownika
Pension (NEST)Cena

Rejestracja Funduszu Emerytalnego (workplace pension scheme) ‑ NEST

+ zapisanie pracowników na fundusz (enrolment)

£160 (opłata jednorazowa)

Wypełnienie deklaracji wymaganej przez The Pension Regulator

(Declaration of Compliance) ‑ co 3 lata

£60 / co 3 lata

Comiesięczne deklarowanie składek emerytalnych do NEST

(dotyczy wyłącznie pracowników, którzy zostali zapisani do funduszu emerytalnego przez pracodawcę i w nim pozostali)

£10 / miesiąc / pracownika
Zapisanie nowego praconika na fundusz emerytalny (enrolment)£20 / pracownika

CIS: Rejestracja i miesięczne rozliczenia CIS

Cena

Rejestracja jako CIS Contractor (podmiot zlecający prace budowlane podwykonawcom)£60
Rejestracja jako CIS Subcontractor (podwykonawca realizujący prace budowlane)£40
Miesięczne rozliczenie CIS podwykonawców (zerowe)£25
Miesięczne rozliczenie CIS (1 ‑ 2 Podwykonawców)£40
Miesięczne rozliczenie CIS (3 ‑ 4 Podwykonawców)£60
Miesięczne rozliczenie CIS (5 ‑ 6 Podwykonawców)£80
Dodanie nowego Podwykonawcy (Subcontractora) i jego weryfikacja w systemie CIS£15 / os.
Wystapienie o zwrot podatku CIS poprzez system PAYE ‑ na koniec roku podatkowego (dotyczy głównie społek Ltd)£50
Wyrejestrowanie z systemu CIS jako Contractor£40

VAT: Rejestracja i kwartalne rozliczenia VAT

Cena

Rejestracja jako płatnik VAT + 30 min. konsultacji w zakresie VAT£100
Kwartalne rozliczenie VAT (MTD) £100 ‑ £150 / kwartał
Asystowanie przy kontroli urzędowej VATod £280
Zamknięcie VAT£50

Benefity

Cena

Child Benefit

£90

Maternity Allowance (macierzyńskie)

£90

Inne usugi

Cena

Wystąpienie do urzędu o zestawienie posiadanych lat składkowych

£50
Wystąpienie o ulgę podatkową dla małżeństw (Marriage Allowance)£40
Wystawienie referencji potwierdzających wysokość dochodu£30

 

Autor: Malgorzata Czuper

»