Child Benefit

Child Benefit jest płatnością otrzymywaną w UK na dziecko w wieku do 16 lat (lub do lat 20 jeśli nadal się uczy), mającą na celu pomoc w wydatkach związanych z jego utrzymaniem. Na możliwość ubiegania się o Child Benefit nie mają wpływu osiągane dochody ani posiadane oszczędności. Jeśli uczestniczysz finansowo w utrzymaniu dziecka możesz starać się o ten benefit.

Child Benefit na dane dziecko może otrzymywać tylko jedna osoba. Jest on wypłacany w stałych stawkach: £21.05/tydz. na pierwsze dziecko oraz £13.95/tydz. na każde kolejne.

Jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o Child Benefit:

  • akt urodzenia dziecka,
  • paszport dziecka (w sytuacji gdy narodziło się ono poza UK jednak mieszka obecnie w tym kraju).

Ubieganie się o Child Benefit wymaga złożenia formularza aplikacyjnego (pocztą). Dodanie kolejnego dziecka w określonych przypadkach jest możliwe telefonicznie bez potrzeby ponownego składania aplikacji. 

Jakie dodatkowe korzyści daje otrzymywanie Child Benefit

Osoby otrzymujące Child Benefit, do 12 roku życia najmłodszego dziecka mają automatycznie zaliczone lata do emerytury niezależnie od tego czy pracowały i płaciły składki, czy też nie. Jest to bardzo duża korzyść. Matki, często mają luki w pracy spowodowane koniecznością opieki nad dziećmi. Otrzymując Child Benefit cały okres od złożenia aplikacji do 12 roku życia najmłodszego dziecka (przyjmując że przez cały ten okres był wypłacany Child Benefit) zostanie zaliczony do emerytury jako lata składkowe. Ważne aby to osoba zajmująca się dziećmi i mająca luki w pracy była podana w aplikacji jako główna osoba aplikująca. To ona będzie "odbiorcą" benefitu i jednocześnie korzyści wynikających z zaliczenia lat do emerytury. Jeśli w wyniku niewiedzy Child Benefit został złożony przykładowo na męża, który cały czas pracował, zamiast na żonę mającą luki w pracy istnieje możliwość "przetransferowania" lat składkowych zaliczonych na podstawie Child Benefit z męża na żonę ‑ należy o to aplikować. Mąż nie straci lat składkowych ‑ będzie miał je nadal zaliczone na podstawie swojej pracy, a żona zyska zaliczenie do emerytury okresu, w którym nie pracowała. Do uzyskania angielskiej emerytury państwowej (State Pension) wymagane jest posiadanie co najmniej 10 lat składkowych. Istnieje możliwość sprawdzenia swojej historii składek, luk które można ewentualnie dopłacić lub lat zaliczonych jako składkowe na podstawie Child Benefit, które można przetransferować między partnerami (bez ubytku dla jednej strony i z jednoczesną korzyścią dla drugiej). Służymy pomocą we wszystkich powyższych formalnościach.

Autor: Malgorzata Czuper

»