Rozliczenia VAT

Rejestracja jako płatnik VAT

Jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy Twój przychód z działalności przekroczył pułap £85,000.00 musisz zarejestrować się jako płatnik VAT. W tej sytuacji rejestracja jest obowiązkowa i należy jej dokonać w ciągu 30 dni od daty przekroczenia ustalonego pułapu.

Istniej również możliwość dobrowolnej rejestracji jako płatnik VAT ‑ w niektórych sytuacjach daje to korzyści finansowe.

Standardowa stawka VAT wynosi 20%

Obowiązki płatnika VAT

Do głównych obowiązków płatnika VAT należą:

  • Doliczanie podatku VAT do sprzedawanych produktów / świadczonych usług
  • Wystawianie swoim klientom faktur
  • Wysyłanie do urzędu HMRC kwartalnych rozliczeń VAT
  • odprowadzanie należnego podatku VAT
  • Przechowywanie danych rachunkowych dotyczących rozliczeń VAT

Autor: Malgorzata Czuper

»