Benefity w UK

Benefity i zasiłki w UK stanowią system, za pomocą którego rząd brytyjski wspiera finansowo m.in.: osoby bezrobotne poszukujące pracy, osoby osiągające niskie dochody, samotne matki będące w trudnej sytuacji finansowej.

To jakie benefity Ci przysługują zależy od sytuacji w jakiej się znajdujesz. Warunki, które należy spełnić aby otrzymać finansową pomoc z rządu dotyczą najczęściej: osiąganych dochodów, sytuacji  rodzinnej i zawodowej, warunków mieszkalnych.

O jakie benefity można się starać w UK (niektóre z nich):
  • Working Tax Credit – benefit dla osób pracujących w UK i osiągających niskie dochody. Brak możliwości składania nowych aplikacji ‑ wsparcie osób z niskimi dochodami jest obecnie realizowane w ramach zasiłku Universal Credit (który zastępuje Working Tax Credit).
  • Child Tax Credit – benefit dla osób z niskimi dochodami, mających dziecko/dzieci „na utrzymaniu”. Jak powyżej benefit zastąpiony nowym ‑ Universal Credit.
  • Housing Benefit – benefit dla osób o niskich dochodach, stanowiący pomoc finansową przeznaczoną na opłacenie czynszu za najem nieruchomości mieszkalnej. Wysokość benefitu zależy głównie od wysokości osiąganych dochodów, liczebności rodziny, wysokości płaconego czynszu. Wsparcie to jest obecnie dostępne w ramach Universal Credit.
  • Universal Creditbenefit, który w ramach nowego systemu zastępuje i łączy w sobie kilka form wsparcia funkcjonującego poprzednio w formie odrębnych benefitów. W ramach Universal Credit można otrzymać zarówno dofinansowanie do niskich dochodów jak również zasiłek wspierający koszty mieszkaniowe (czynsz).
  • Child Benefit – benefit na dziecko (zasiłek rodzinny). Jeśli uczestniczysz w utrzymaniu dziecka (finansowo) możesz otrzymać £21.05 tygodniowo na pierwsze dziecko, £13.95 na każde kolejne. 
  • Maternity Allowance – macierzyńskie z Jobcentre Plus dla matek, które nie kwalifikują się do otrzymania macierzynskiego od pracodawcy lub pracują na zasadzie self‑employment. Można otrzymywać maksymalnie £151.20/tyg. przez okres 39 tygodni. (Stawka dla roku podatkowego 2020/21)
  • Sure Start Maternity Grant – becikowe w UK wypłacane na pierwsze dziecko osobom o niskich dochodach (otrzymujących określone benefity). Becikowe stanowi jednorazową płatność w kwocie £500.00.
Powyższa lista zasiłków nie stanowi oferty naszego biura rachunkowego, ma jedynie charakter informacyjny. W chwili obecnej jedynymi zasiłkami, w aplikowaniu o które pomagamy są: Child Benefit (rodzinne) oraz Maternity Allowance (macierzyńskie). Przepraszamy za ograniczoną ofertę w tym zakresie.

W pasku bocznym znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat wybranych benefitów, które mogą okazać się przydatne w samodzielnym złożeniu aplikacji. 

Autor: Malgorzata Czuper

»