Rozliczenie osób self‑employed (Tax Return)

Osoby samozatrudnione mają obowiązek rozliczenia się z podatku po zakończeniu każdego roku podatkowego, w którym były zarejestrowane jako self‑employed. Oznacza to, że jeżeli w danym roku podatkowym prowadziłeś działalność chociażby 1 dzień, lub też nie osiągnąłeś żadnych przychodów jednak byłeś zarejestrowany jako self‑employed nadal podlegasz obowiązkowi złożenia zeznania podatkowego tzw. Tax Return. Jeśli nie jesteś samozatrudniony jednak osiągasz dochody z wynajmu nieruchomości w UK lub też dochody z zagranicy również możesz podlegać obowiązkowi rozliczenia się w systemie Self Assessment.

Osoby self‑employed są zobowiązane do gromadzenia i przechowywania przez okres 5 lat dokumentów/danych elektronicznych potwierdzających:

  • wysokość osiągniętego przychodu m.in.: wystawione faktury/rachunki (invoices), wyciągi z konta bankowego, zestawienia płatności otrzymanych od Contractora i potrąconego podatku (CIS statements),
  • wysokość poniesionych kosztów biznesowych m.in.:  rachunki kosztowe (receipts, bills), umowy, potwierdzenia płatności

W przypadku osiągania dodatkowo dochodów z pracy na kontrakcie (zatrudnienia), benefitów podlegających opodatkowaniu lub emerytury wymagane jest również dysponowanie dokumentami P60 / P45.

Chcąc powierzyć nam przygotowanie rozliczenia Tax Return należy posiadać dokumenty wymienione powyżej. Jeśli dopiero rozpocząłeś działalność i nie jesteś pewien jakie dane będą wymagane w Twoim przypadku lub też jakie koszty będziesz mógł odliczyć skontaktuj się z naszą Ksiegowa. Gromadzenie właściwych dokumentów na bieżąco jest znaczne łatwiejsze niż uzupełnianie ich po kilkunastu miesiącach prowadzenia działalności w momencie, gdy należy przygotować rozliczenie.

Nasza Ksiegowa przygotowując Twoje rozliczenie sprawdzi poprawność zgromadzonych dokumentów, zweryfikuje czy rachunki kosztowe dotyczą kosztów możliwych do odliczenia i doradzi jakie wydatki można dodatkowo ująć po stronie kosztowej. Przed wysłaniem rozliczenia do HMRC zostaniesz poinformowany o jego wstępnym wyniku (wysokości podatku do zapłaty lub do zwrotu). W efekcie końcowym otrzymasz szczegółowe zestawienia i kalkulacje przychodu, kosztów biznesowych i zysku (tzw. Profit and Loss Account), kopię rozliczenia wysłanego do HMRC, sprawdzone i uporządkowane dokumenty, które będziesz mógł schować do szuflady będąc spokojnym o ich kompletność i poprawność w przypadku kontroli z urzędu.

Wszystkie nasze rozliczenia wysyłamy on‑line, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych, natychmiastową informację zwrotną ‑ potwierdzenie otrzymania przez urząd, a w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku przyspiesza jego zwrot z HMRC.

Biuro Rachunkowe Entartax świadzczy usługi w zakresie rozliczeń podatkowych osób self‑employed mieszkajacych lokalnie w Londynie, jak również zdalnie obsługuje Klintów z całego UK, a nawet z Polski.  
Ważne terminy związane z rozliczeniem działalności self‑employed
  • Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego ‑ tak więc rok podatkowy 2020/21 obejmuje okres od  6 kwietnia 2020 do 5 kwietnia 2021.
  • Po zakończeniu roku podatkowego należy rozliczyć się w terminie do 31 października (w wersji papierowej) lub do 31 stycznia (rozliczenie on‑line). Zgodnie z tym jeśli  prowadziłeś działalność w roku podatkowym 2020/21 powinieneś rozliczyć się do 31 października 2021 (w formie papierowej) lub do 31 stycznia 2022 (w formie on‑line).
  • Również do dnia 31 stycznia należy odprowadzić do HMRC należny podatek dochodowy oraz składki ubezpieczenia społecznego Class 2 / Class 4 NICs wynikające ze złożonego rozliczenia Tax Return.

Niedochowanie powyższych terminów wiąże się z karami nakładanymi przez urząd HMRC.

<   |   Next>>

Autor: Malgorzata Czuper

»