Self‑employed

Prowadzenie działalności jako osoba self‑employed (samozatrudniona) w praktyce oznacza pracę na własny rachunek i ponoszenie odpowiedzialności za finanse swojego biznesu. Formalności związane z rejestracją jako self‑employed oraz wymagane rozliczenia podatkowe nie są jednak skomplikowane, co sprawia, iż jest to najpopularniejsza forma prowadzenia małych biznesów w UK.

Rejestracja jako self‑employed

Jeśli zamierzasz pracować na zasadzie self‑employed (lub jako pracownik) w pierwszej kolejności musisz uzyskać NIN (National Insurance Number). Jest to osobisty (przypisany wyłącznie do Ciebie) numer ubezpieczenia społecznego, który umożliwia rejestrację w systemie podatkowym i socjalnym.
W drugiej kolejności należy dokonać rejestracji jako self‑employed w systemie Self Assessment, w celu poinformowania HMRC o rozpoczętej działalności biznesowej i uzyskania numeru UTR (Unique Taxpayer Reference).
Dodatkowo jeśli pracujesz w branży budowlanej jako Contractor (wykonawca), czy też Subcontractor (podwykonawca) powinieneś zarejestrować się w systemie CIS (Construction Industry Scheme) i rozliczać się zgodnie z jego zasadami.

Opłacanie ubezpieczenia Class 2 i Class 4 NICs (National Insurance Contibutions)

Wraz z rozpoczęciem działalności self‑employment jesteś również zobowiązany do zapisania się w systemie NICs w celu opłacania ubezpieczenia społecznego. Składki Class 2 NICs wynoszą £3.05/tydz. (2020/21), natomiast składki Class 4 NICs są liczone jako 9% od zysków z działalności powyżej pułapu £9,500.00 (2020/21). Obie należności płacone są raz w roku (razem z podatkiem). Opłacanie ubezpieczenia społecznego (National Insurance) daje prawo do angielskiej emerytury i dostęp do wybranych zasiłków (przy czym musi zosyać spełniony szereg innych warunków).

Rozliczenie podatkowe osób self‑employed (Tax Return)

Kolejnym z obowiązków osoby self‑employed jest rozliczenie się z podatku dochodowego oraz zgromadzenie danych finansowych potwierdzających wysokość osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów biznesowych. Po zakończeniu roku podatkowego jako osoba self‑employed jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego (Tax Return) oraz zapłacenia należnego podatku dochodowego (Income Tax). Podatek od zysków z self‑employment powyżej rocznej kwoty wolnej £12,500 wynosi 20%. Wyższa stawka podatkowa 40% obowiązuje przy zyskach/dochodzie przekraczającym £50,000 rocznie. Rozliczenie podatkowe możesz złożyć samodzielnie lub powierzyć to księgowym. Przygotowanie zeznania podatkowego wiąże się z koniecznością posiadania ewidencji przychodu i kosztów biznesowych. Najbardziej podstawowa ewidencja stanowi: kopie wystawionych klientom faktur/rachunków, faktury/rachunki kosztowe, wyciągi z konta bankowego. W oparciu o posiadaną ewidencję należy przygotować kalkulacje przychodu, kosztów i zysku z działalności, a następnie kwoty końcowe przenieść do rozliczenia podatkowego i wysłać je do urzędu HMRC (online lub pocztą). Ważnym obowiązkiem osoby self‑employed jest przechowywanie ewidencji przychodowej/kosztowej oraz przygotowanych kalkulacji i samego rozliczenia podatkowego przez kolejne 5 lat na potrzeby ewentualnej kontroli ze strony urzędu. 

W pasku bocznym znajdą Państwo szczegółową ofertę naszych usług w zakresie self‑employment.

<  |   Next>>

Autor: Malgorzata Czuper

»