Macierzynskie w UK ‑ ważne terminy

Otrzymanie macierzynskiego w UK od pracodawcy (Statutory Maternity Pay), czy też z Jobcentre Plus (Maternity Allowance) poza spełnieniem wymagań dotyczących okresu pracy i osiąganych zarobków wiąże się również z koniecznością dochowania ustalonych terminów.
Oto najważniejsze z nich:
  • „tydzień kwalifikacyjny” (qualifying week) ‑ jest to 15‑sty tydzień przed tygodniem, w którym przypada termin porodu.

Przykład
W sytuacji gdy termin porodu Pani M. przypada na 23.07.2019:
‑ tydzień porodu (Expected Week of Childbirth) obejmuje okres od 21.07.2019 do 27.07.2019
‑ „tydzień kwalifikacyjny” obejmuje okres od 07.04.2019 do 13.04.2019

Aby otrzymać macierzynskie od pracodawcy musisz pracować dla niego przez okres co najmniej 26 tygodni poprzedzających i obejmujących „tydzień kwalifikacyjny”.
Również najpóźniej do końca „tygodnia kwalifikacyjnego” musisz poinformować pracodawcę o terminie porodu oraz o dacie, kiedy chcesz rozpocząć urlop macierzynski.
Jeśli spełniasz warunki otrzymania SMP dotyczące ciągłości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia, a Twój kontrakt zostanie zakończony w jakimkolwiek czasie po dacie rozpoczęcia się „tygodnia kwalifikacyjnego” – nadal masz prawo do otrzymania SMP.

  • „data rozpoczęcia SMP” ‑ jeśli spełniasz warunki otrzymania macierzynskiego od pracodawcy powinnaś zdecydować z jaką datą chcesz rozpocząć otrzymywanie płatności  – mogą one rozpocząć się najwcześniej z początkiem 11 tygodnia przed tygodniem porodu, najpóźniej następnego dnia po dniu narodzin dziecka.
  • „notice of maternity absence” ‑  o wybranej dacie rozpoczęcia urlopu macierzynskiego oraz płatności SMP należy powiadomić pracodawcę w terminie co najmniej 28 dni przed wybraną datą (pracodawca może wymagać tej informacji w formie pisemnej).
  • „11 tydz. przed tygodniem porodu” ‑ określany jako początek Maternity Pay Period  (MPP).  Najpóźniej w terminie do 3 tygodni po dacie rozpoczęcia Maternity Pay Period (MPP), czyli w efekcie do 8 tygodnia przed tygodniem porodu należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie medyczne potwierdzające datę porodu – MATB1 Maternity Certificate.

Przykład
W sytuacji gdy termin porodu Pani M. przypada na 23.07.2019:
‑ 11 tydzień przed tygodniem porodu (MPP) rozpoczyna się z dniem 05.05.2019 ‑ od tej daty Pani M. może rozpocząć otrzymywanie płatności  SMP (najwcześniej). Jeśli Pani M. zdecydowała się rozpocząć macierzynskie z tą datą powinna powiadomić o tym pracodawcę do dnia 07.04.2019 (28 dni przed).
‑ do dnia 26.05.2019 (początek 8 tyg. przed tygodniem porodu) Pani M. musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie MATB1.

Jeśli pracodawca uzna, iż nie kwalifikujesz się do otrzymania Statutory Maternity Pay, ma on obowiązek zwrócić otrzymane zaświadczenie MATB1 (w oryginale) oraz wydać dokument Form SMP1 (w terminie 28 dni od daty otrzymania od Ciebie „notice of maternity absence”).

Jeśli nie przysługuje Ci macierzynskie od pracodawcy możesz kwalifikować się do otrzymania macierzynskiego z Jobcentre Plus (Maternity Alowance). O Matrenity Allowance można wystąpić najwcześniej po 26 tygodniu ciąży, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym (najwcześniej) powinny rozpocząć się płatności macierzyńskiego. Stawka benefitu to £151.20/tydz. (2020/21) wypłacane przez okres 39 tygodni.

Autor: Malgorzata Czuper

»