Zamknięcie działalności self‑employment

Zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej należy powiadomić o tym HMRC, w celu zaktualizowania danych w systemie podatkowym i systemie ubezpieczeń społecznych. Zaniechanie tej czynności spowoduje, iż osoba self‑employed, która zaprzestała działalności jednak nie zgłosiła tego do HMRC będzie nadal zobowiązana do składania corocznych zeznań podatkowych.

Zamykając działalność self‑employment np. z powodu powrotu do Polski, powinieneś zadbać o zgłoszenie tej informacji do wszystkich wymaganych departamentów HMRC, złożenie ostatniego wymaganego zeznania podatkowego oraz zapłacenie należnego podatku dochodowego i składek NICs. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków urząd HMRC będzie naliczał kary i odsetki od zaległych należności (z możliwością ich windykacji w Polsce).

Jeśli zdecydowałeś się zaprzestać prowadzenia działalności jako osoba self‑employed i chciałbyś powierzyć nam związane z tym formalności zapraszamy do kontaktu. W Twoim imieniu dopełnimy obowiązków związanych ze zgłoszeniem zamknięcia działalności, jak również w wymaganym terminie przygotujemy ostatnie rozliczenie podatkowe (Tax Return), do którego będziesz zobowiązany.

<   |   Next>>

Autor: Malgorzata Czuper

»