Inne usługi

Aplikowanie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card)

Osoby pracujące (ubezpieczone) w Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin objęci ubezpieczeniem w UK, są uprawnieni do niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu w innych krajach Unii Europejskiej. Dokumentem potwierdzającym to prawo jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, o którą należy wystąpić najlepiej przed planowanym wyjazdem poza granice UK. Podczas pobytu w Polsce może zaistnieć potrzeba skorzystania ze świadczeń zdrowotnych – posiadanie Karty umożliwia skorzystanie z opieki zdrowotnej bezpłatnie, na tych samych warunkach jak korzystają z niej osoby ubezpieczone w NFZ.

Wystąpienie o dokument S2

Kobiety będące w ciąży (posiadające ubezpieczenie u UK), które decydują się rodzić w Polsce powinny posiadać zarówno Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC), jak również wystąpić o dokument S2. Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanych świadczeń zdrowotnych (porodu) w państwie członkowskim (np. Polsce) na podstawie ubezpieczenia z innego kraju Unii Europejskiej w tym przypadku Wielkiej Brytanii. Otrzymany dokument S2 należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ (właściwym dla miejsca zamieszkania) w celu otrzymania poświadczenia uprawniającego do pełnego zakresu opieki zdrowotnej z NFZ.

Referencje dla Agencji Nieruchomości

Chcąc wynająć mieszkanie/dom poprzez Agencję Nieruchomości możesz zostać poproszony o Referencje od swojej Ksiegowej potwierdzające m.in. wysokość Twojego dochodu.

Autor: Malgorzata Czuper

»