Zwrot podatku UK

Zwrot nadpłaconego podatku możliwy jest w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym wystąpiła jego nadpłata ‑ odprowadzona kwota podatku jest wyższa od kwoty faktycznie należnej. Przyczyną wystąpienia nadpłaty może być np. praca dla kilku pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego lub wykonywanie pracy tylko przez część roku. O zwrot nadpłaconego podatku z UK możesz starać się nawet po powrocie do Polski.

Najczęściej nadpłata podatku, a tym samym możliwość jego zwrotu występuje w sytuacjach gdy:
 • rozpocząłeś nową pracę (jako pracownik) i został Ci nadany „emergency tax code” (1250W1, 1250M1, 1250X) – swój kod podatkowy możesz sprawdzić na payslipach,
 • pracowałeś  tylko  część roku  podatkowego  (rok  podatkowy w UK  trwa  od 6 kwietnia  jednego  roku  do  5 kwietnia roku następnego),
 • w trakcie roku podatkowego pracowałeś dla kilku pracodawców (jednocześnie lub kolejno),
 • część roku podatkowego pracowałeś jako pracownik, a część jako osoba self‑employed.

Jeśli pracujesz wyłącznie jako pracownik, Twój pracodawca odprowadza należny podatek dochodowy i należne składki Class 1 NICs. W tej sytuacji nie musisz dodatkowo rozliczać się z podatku. Jeśli przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku za dany rok podatkowy i Twoja sytuacja dochodowa jest przejrzysta urząd HMRC sam prześle Ci dokument „P800 Tax Calculation” oraz zwróci nadpłaconą kwotę podatku. Często jednak procedura ta nie jest realizowana automatycznie i należy zwrócić się do HMRC o zwrot nadpłaconego podatku.

Jeśli w roku, w którym wystąpiła nadpłata podatku poza pracą dla pracodawcy prowadziłeś działalność self‑employment masz obowiązek złożenia zeznania podatkowego Tax Return, które to będzie podstawą do zwrotu podatku jeśli faktycznie wystąpiła jego nadpłata.

Procedura ubiegania się o zwrot podatku z Anglii:
 • Zweryfikowanie, czy nastąpiła nadpłata podatku, o której zwrot można wystąpić ‑ w tym celu niezbędne jest posiadanie dokumentów P60/P45 (otrzymanych od pracodawcy) za dany rok podatkowy lub posiadanie konta urzędowego Personal Tax Account.
 • W przypadku nadpłaty podatku, wystąpienie do urzędu o zwrot nadpłaconej kwoty ‑ można to zrobić:
  • telefonicznie dzwoniąc do urzędu na infolinię PAYE (03002003300, spoza UK: 00441512680558)
  • on‑line poprzez konto Personal Tax Account (https://www.gov.uk/personal‑tax‑account)
  • listownie (PAYE and Self Assessment, HMRC, BX9 1AS, United Kingdom)
 • Zwrot podatku z UK – zwrot nadpłaconego podatku otrzymasz bezpośrednio z HMRC, zgodnie z opcją, którą wybierzesz:
  • przelew na konto bankowe w UK (swoje lub wskazanej osoby)
  • imienny czek wysłany przez HMRC na podany adres (w UK lub w Polsce)

Powyższe informacje mają na celu poinstruowanie Klientów i zachęcenie do samodzielnego wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku.

Autor: Malgorzata Czuper

»