Coronavirus (COVID‑19) – granty dla osób Self‑employed w UK

Coronavirus  – granty / dotacje / dofinansowanie osób Self‑employed w UK

W związku z pandemią koronawirusa rząd Wielkiej Brytanii wprowadził program pomocy finansowej dla przedsiębiorstw i obywateli UK. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy działający w formie Self‑employment, Partnership, Spółek LTD,  a pośrednio również ich pracownicy pracujący poprzez PAYE.

Dostępne opcje wsparcia mają różnorodne formy: dofinansowania (grantów), pożyczek, odroczonego terminu płatności podatku. Warunki otrzymania poszczególnych form pomocy finansowej zostały opisane poniżej.

Pomoc dla osób Self‑employed

Osoby prowadzące działalność w formie Self‑employment, których dochody obniżyły się w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z dofinansowania wypłacanego w formie grantów:

 • Pierwszy Grant w wysokości 80% średnich 3‑miesięcznych zysków z self‑employment (jednoczenie wsparcie nie może przekroczyć £7,500) ‑ termin składania wniosków od 13 Maja 2020 do 13 Lipca 2020.
 • Drugi Grant w wysokości 70% średnich 3‑miesięcznych zysków z self‑employment (jednoczenie wsparcie nie może przekroczyć £6,570) ‑ termin składania wniosków od 17 Sierpnia 2020 do 19 Października 2020.
 • Trzeci Grant (pokrywający okres od 01/11/2020 do 31/01/2021) w wysokości 80% średnich 3‑miesięcznych zysków z self‑employment (jednoczenie wsparcie nie może przekroczyć £7,500) ‑ termin składania wniosków od 30 Listopada 2020 do 29 Stycznia 2021.
 • Czwarty Grant (pokrywający okres od 01/02/2021 do 30/04/2021) w wysokości 80% średnich 3‑miesięcznych zysków z self‑employment (jednoczenie wsparcie nie może przekroczyć £7,500) ‑ termin składania wniosków od połowy Kwietnia 2021 do 01/06/2021.
 • Piąty Grant (pokrywający okres od 05/2021 do 09/2021) w wysokości 80% lub 30% średnich 3‑miesięcznych zysków z self‑employment możliwość składania wniosków od końca Lipca 2021 do 30/09/2021.
Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać Piąty Grant?
 • Być zarejestrowanym jako osoba Self‑employed lub partner w Partnership
 • Odnotować spadek zysków w ramach prowadzonej działalności na skutek pandemii koronowirusa w okresie 01/05/2021 do 30/09/2021
 • Mieć wysłane rozliczenie podatkowe za rok 2019/20 (w terminie najpóźniej do 02/03/2021)
 • Prowadzić działalność gospodarczą w roku podatkowym 2019/20 oraz 2020/21.
 • Zamierzać kontynuować działalność gospodarczą w roku 2021/22.
 • Posiadać dochody z działalności nie przekraczające £50,000 rocznie i stanowiące ponad połowę łącznego dochodu (w przypadku jednoczesnego posiadania innych źródeł dochodu jak np. zatrudnienie).

Ostatni z warunków jest uznawany za spełniony w sytuacji gdy:

 • Zysk z Self‑employment za rok podatkowy 2019/20 jest niższy niż £50,000 i jednocześnie stanowi ponad połowę łącznych dochodów, lub
 • Uśrednione zyski z Self‑employment za lata 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 są niższe niż £50,000 i jednocześnie stanowią ponad połowę łącznych dochodów z tego samego okresu.

Przykład 1

Pan Janek jest Self‑employed od 2 lat i w tym okresie posiadał następujące dochody:
 • 2018/19: £14,000 z Self‑employment + £20,000 Employment = Razem £34,000
 • 2019/20: £6,000 z Self‑employment + £4,000 Employment = Razem £10,000

Warunek jest spełniony bowiem dochody z Self‑employment za rok 2019/20 stanowią ponad połowę łącznych dochodów z roku 2019/20 (£6,000 w stosunku do £10,000 stanowi 60%).

Przykład 2

Pani Ania jest Self‑employed od 10 lat, w ostatnich 4 latach podatkowych (branych pod uwagę) posiadała następujące dochody:
 • 2016/17: £22,000 z Self‑employment + £5,000 Employment = Razem £27,000
 • 2017/18: £12,000 z Self‑employment + £8,000 Employment = Razem £20,000
 • 2018/19: £4,000 z Self‑employment + £10,000 Employment = Razem £14,000
 • 2019/20: £4,000 z Self‑employment + £5,000 Employment = Razem £9,000

Suma zysków z Self‑employment za powyższe 4 lata: £42,000
Suma łącznego dochodu za powyższe 4 lata: £70,000
Warunek jest spełniony bowiem średnie dochody z Self‑employment stanowią ponad połowę łącznych dochodów (£42,000 w stosunku do £70,000 stanowi 60%).

W sytuacji gdy działalność Self‑employment jest prowadzona przez okres krótszy niż 4 lata, proporcja zostanie wyliczona z krótszego okresu.

Ważne: Osoby, które nie prowadziły działalności Self‑employment w roku podatkowym 2019/20 lub też go nie rozliczyły w terminie do 02/03/2021, nie będą kwalifikowały się do Piątego Grantu. Tym samym nowopowstałe działalności (założone po 06/04/2020) nie będą objęte programem.

Jakie dane będą potrzebne do wystąpienia o Piąty Grant

Aplikując o Piąty Grant trzeba będzie podać poniższe informacje:

 • Obrót (turnover) w ramach prowadzonej działalności Self‑employmnet za rok podatkowy 2020/21
 • Obrót (turnover) w ramach prowadzonej dziłalności Self‑employment za rok podatkowy 2019/20 lub 2018/19

Czym jest obrót (turnover):

 • jest to suma wpływów / płatności otrzymanych za świadczone usługi lub sprzedane dobra/produkty w danym okresie
 • jest to suma wpływów przed odjęciem jakichkolwiek kosztów biznesowych
 • osoby pracujące w branży budowlanej i otrzymujące płaności z potrąceniem podatku, jako obrót powinny zliczyć sumę kwot brutto (przed odjęciem podatku CIS)
 • otrzymane Granty nie wliczają się do obrotu (turnover)
 • osoby, które mają przygotowane rozliczenie podatkowe, kwotę obrotu (turnover) mogą sprawdzić w swoim rozliczeniu (Tax Return), strony "Self‑employmen" Box 9 "Your turnover"
 • osoby, które nie mają przygotowanego rozliczenia podatkowego za rok 2020/21 muszą podliczyć obrót (turnover) we własnym zakresie
Jak zostanie wyliczona kwota dotacji

Pomoc finansowa będzie stanowiła określony procent średnich miesięcznych zysków z Self‑employment i będzie wypłacona za okres 3‑miesięczny. W ramach Piątego Grantu będzie można otrzymać 80% lub 30% średnich miesięcznych zysków z Self‑employment.

 • Osoby, które w roku 2020/21 odnotowały co najmniej 30% spadek obrotu, w porównaniu z rokiem 2019/20 lub 2018/19 otrzymają Piąty Grant stanowiący 80% ich średnich 3‑miesiecznych zysków z SE.
 • Osoby, które w roku 2020/21 nie odnotowały co najmniej 30% spadku obrotu, w porównaniu z rokiem 2019/20 lub 2018/19 otrzymają Piąty Grant stanowiący 30% ich średnich 3‑miesiecznych zysków z SE.

Grant zostanie wypłacony przelewem w ciągu 6 dni roboczych od aplikowania i będzie podlegał opodatkowaniu (trzeba go będzie ująć jako dochód w rozliczeniu podatkowym).

Jak ubiegać się o grant

Urząd HMRC na podstawie rozliczeń podatkowych ustali, kto spełnia warunki dotyczące wysokości / proporcji zysków z działalności i może wystąpić o wsparcie. Poprzez stronę urzędową, wpisując swój UTR i NIN można sprawdzic czy jest się osobą uprawnioną do wystąpienia o grant: Sprawdź. Do wysłania aplikacji niezbędne jest posiadanie (lub założenie) konta Gateway ‑ jest to konto online na stronie urzędowej. Można je założyć pod poniższym linkiem, a następnie przechodząc kolejne kroki wysłać wniosek o grant:

Aplikuj o Grant

W przypadku problemu z założeniem konta Gateway i wysłaniem aplikacji online, o grant można wystąpić również telefonicznie dzwoniąc na infolinę urzędową: 0800 024 1222 (czynna od Pon. do Pt. w godz. 8.00 do 16.00.

Inne dostępne formy wsparcia

Poza powyżej opisanym programem, osoby Self‑employed (jak również Spółki LTD) mogą dodatkowo skorzystać z:

 • Pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach (rząd w roli gwaranta, odsetki za pierwsze 12 miesięcy pokryte przez rząd).
 • Odroczonego terminu zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT.
 • W przypadku pracy na kontrakcie, która została „zawieszona” lub zostały zredukowane godziny pracy na skutek pandemii koronawirusa pracownikom może przysługiwać 80% dotychczasowego wynagrodzenia (nie więcej niż £2,500 miesięcznie).
 • Osoby pozostające bez pracy lub z niskim dochodem mogą również wystąpić o dotychczas funkcjonujący benefit Universal Credit.

Autor: Malgorzata Czuper

»