Korespondencja z urzędami (HMRC, Council, Jobcentre Plus)

Ubieganie się o benefity w UK nie ogranicza się jedynie do złożenia aplikacji o ich przyznanie, ale często wiąże się również z dodatkową korespondencją z urzędem. W trakcie weryfikacji Twojej aplikacji o benefit urząd może poprosić Cię o dodatkowe wyjaśnienia, wypełnienie dodatkowych formularzy lub dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania benefitu. W przypadku negatywnej decyzji masz prawo do złożenia apelacji o jej ponowne rozpatrzenie, co również wiąże się z dodatkową korespondencją z urzędem.

W trakcie otrzymywania benefitów masz natomiast obowiązek informowania urzędów o zmianach w sytuacji osobistej/zawodowej mających wpływ na wysokość płatności lub na możliwość dalszego pobierania benefitu.

Rodzaj zmian jakie należy zgłaszać zależą od rodzaju benefitu. Najczęściej są to:

  • zmiana adresu zamieszkania, zmiana nazwiska,
  • zmiana wysokości dochodu,
  • rozpoczęcie/zaprzestanie pobierania innych benefitów lub wzrost/spadek otrzymywanych płatności,
  • zmiana w sytuacji zawodowej, zmiana tygodniowej liczby godzin pracy,
  • zmiana kosztów opieki nad dzieckiem,
  • zmiana w liczebności rodziny, relacjach partnerskich,
  • ukończenie przez dziecko 16 roku życia,
  • wyjazd za granicę na okres powyżej 8 tyg. lub na stałe.

W zależności od rodzaju otrzymywanego benefitu zmiany mogą być zgłaszane on‑line, telefonicznie lub listownie. 

Autor: Malgorzata Czuper

»