Rejestracja jako self‑employed (samozatrudniony)

Rozpoczynając pracę jako osoba self‑employed musisz poinformować o tym HM Revenue & Customs (HMRC). Jest to istotne, gdyż od tego momentu odpowiedzialność za opłacanie składek ubezpieczenia społecznego i odprowadzanie podatku dochodowego leżą wyłącznie po Twojej stronie.
Poza samą rejestracją ważne jest również przestrzeganie pozostałych wymagań związanych m.in. z wystawianiem faktur klientom, gromadzeniem danych finansowych, składaniem corocznych zeznań podatkowych, opłacaniem ubezpieczenia społecznego.
Zanim dokonasz rejestracji powinieneś byś świadomy wiążących się z tym obowiązków księgowych i upewnić się, iż jest to forma najbardziej korzystna dla Twego biznesu. Pozwoli Ci to w momencie rozpoczęcia działalności skupić się na jej rozwoju, a nie na prostowaniu niedopełnionych formalności wynikających z niewiedzy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty biura rachunkowego Entertax ‑ służymy pomocą bez względu na to, czy chcesz uzyskać informacje jak prowadzić działalność self‑employment, czy też powierzyć nam jej rejestrację i późniejsze rozliczenia podatkowe. To czy mieszkasz w Londynie, innym mieście w UK, czy nawet przebywasz tymczasowo w Polsce nie ma znaczenia ‑ rejestracja self‑employment realizowana jest on‑line.

W Twoim imieniu przeprowadzimy cały proces rejestracji, na który składa się:

  • rejestracja w systemie Self Assessment,
  • aktywowanie płatności  składek ubezpieczenia społecznego Class 2 NICs
  • w przypadku prowadzenia działalności w branży budowlanej dodatkowo rejestracja w systemie CIS (Construction Industry Scheme) jako Subcontractor (podwykonawca) lub/oraz Contractor (wykonawca).

Rejestracja jako Contractor w systemie CIS jest wymagana wówczas, gdy rozpoczynasz świadczenie usług w branży budowlanej, do których realizacji angażujesz podwykonawców np. inne osoby pracujące na zasadzie self‑employment. Zagadnienia rejestracji jako Contractor i rozliczania się w systemie CIS zostały szczegółowo opisane w zakładce Rozliczenia CIS.

Ponadto jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy Twój przychód z działalności przekroczył kwotę £85,000.00 (lub przekroczy ją w ciągu kolejnych 30 dni) masz dodatkowo obowiązek zarejestrowania się jako płatnik VAT.

<   |   Next>>

Autor: Malgorzata Czuper

»